معرفی سفیر

بیوگرافی سفیر جمهوری اسلامی ایران

نام: محمدرضا   

نام خانوادگی: حاجی کریم جباری

تاریخ تولد: 1341/7/29  تاریخ تولد به میلادی: 20 اکتبر 1962

محل تولد: تهران

وضعیت خانوادگی: متأهل ـ دارای سه فرزند

تحصیلات: کارشناسی روابط سیاسی (1371، دانشکده روابط بین الملل واخ

کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی (1373، دانشکده روابط بین الملل واخ

دکتری روابط بین الملل (دانشگاه تهران، در مرحله رساله)

زبان های خارجی: فرانسه و انگلیسی (عالی)، عربی (متوسط)

سوابق کاری:

1360: ورود به وزارت امور خارجه

1361-1365: کارشناس نمایندگی ج.ا.ا. در گابن

1365-1366: کارشناس میز، اداره آفریقا

1366-1371: دفتر وزیر امور خارجه

1371-1373: معاون اداره رمز و مخابرات (حفاظت اسناد) واخ

1373-1377: نماینده ایران در کمیته دوم (توسعه و محیط زیست) مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ نیویورک

1377: معاون اداره امور اقتصادی بین المللی واخ

1377-1378: رئیس اداره امور فرهنگی کشورهای اسلامی واخ

1378-1380: معاون بین الملل و ارتباطات جمعیت هلال احمر

1380-1381: رئیس اداره همکاری های اقتصادی چندجانبه واخ

1381-1385: سفیر در ساحل عاج (اکردیته در لیبریا و گابن)

1385-1392: مدیرکل در حوزه وزیر امور خارجه (مأمور خدمت به دفتر مقام معظم رهبری به عنوان: مدیرکل حوزه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی)

1392-1395: مدیر اجرایی موسسه فرهنگی اکو (سازمان همکاری اقتصادی اکو)

1395: مشاور معاون اروپا و آمریکا

1395-1396: مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی