سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

مطابق بخشنامه 158152 مورخ 9 / 10 /1392 نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی مکلف هستند تا تمامی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های خود را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنقیح نموده و به منظور دسترسی عموم، در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) و سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir)  بارگذاری نمایند. بدینوسیله این دو تارنما جهت دست‌رسی و مراجعه احتمالی هم‌میهنان عزیز معرفی می‌گردد.

تصاویر
ردیف 
1.
2.