تماس با ما

 • تلفن : 41313510801+ 
 • دورنگار : 41313515652+ 
 •  بخش کنسولی: ساعات تماس 16 - 14 عصر
  • بخش گذرنامه و وکالتنامه   :413501075+
  • بخش سجلات و دانشجوئی:413501076+
  • بخش روادید                   : 413501079+
  • آدرس رایانامه:consular@iranembassy.ch 
 • حساب توییتر سفارت: IraninBern@
 • آدرس پستی سفارت: Thunstrasse 68 ,PO box 227 , 3000 Berne 6