اسامی سفرای ایران در سوییس

اسامی سفرای ایران در سوییس از زمان برقراری روابط رسمی بین دو کشور تا کنون

 

1- سفارت ایران در برن در دی ماه 1298 توسط آقای امیر سهام الدین غفاری ذکاء الدوله تأسیس شد و مشارالیه تا اسفند 1303 وزیر مختار بود.

2- آقای مصطفی قلی هدایت فهیم الدوله (کاردار) از اسفند 1303 تا آذر 1306

3- آقای انوشیروان سپهبدی از فروردین 1308 تا تیر 1312

4- آقای ابوالحسن فروغی از تیر 1312 تا بهمن 1313

5- آقای مصطفی عدل از بهمن 1313 تا اردیبهشت 1317

6- آقای عبدالله انتظام (کاردار) از اردیبهشت 1317 تا آذر 1319

7- آقای حسین قدیمی نوائی (کاردار) از فروردین 1320 تا اسفتد 1324

8- آقای ابوالقاسم پوروالی (وزیر مختار) از اسفند 1324 تا اردیبهشت 1327

9- آقای ابوالقاسم فروهر از تیر 1327 تا خرداد 1330

10- آقای عبدالحسین میکده از خرداد 1330 تا مهر 1332

11- آقای ابوالقاسم فروهر از مهر 1332 تا 20 فروردین 1335 وزیر مختار و از آن تاریخ که سفارت به درجه کبری ارتقاء یافت تا مهر 1336 سفیر بود.

12- آقای هرمز قریب از مهر 1336 تا مهر 1341

13- آقای محمود فروغی از آذر 1341 تا اسفند 1341

14- آقای جمشید قریب از فروردین 1342 تا شهریور 1344

15- آقای مجید رهنما از شهریور 1344 تا آبان 1346

16- آقای حسینعلی لقمان ادهم از بهمن 1346 تا آذر 1349

17- آقای محمود اسفندیاری از آذر 1349 تا فروردین 1354

18- آقای سید مرتضی میرعلی مرتضایی از فروردین 1354 تا دی 1357

19- آقای اسدالله فهیمی از دی 1357 تا اول انقلاب اسلامی

20- آقای محمود لواسانی (کاردار موقت) از اول انقلاب اسلامی تا تیر 1358

21- آقای غلامعلی فریور تهرانی از تیر 1358 تا دی 1359

22- آقای سعید امیر دیوانی (مسئول موقت) از دی 1359 تا مهر 1360

23- آقای علی نعمت اللهی از مهر 1360 تا دی 1365

24- آقای محمد حسین ملائک از سال 1365 تا سال 1369 

25- آقای محمدرضا البرزی از سال 1369 تا سال 1376

26- آقای کیا طباطبایی از سال 1376 تا سال 1380

27 آقای مجید تخت روانچی از سال 1380 تا سال 1384

28- آقای کیوان ایمانی از سال 1384 تا سال 1388

29- آقای علیرضا سالاری شریف آباد از اسفند 1388 تا تیرماه 1393

30- آقای غلامعلی خوشرو از تیرماه تا بهمن ماه  1393 

31- آقای مهدی عابدی کاردار موقت از بهمن 1393 تا بهمن 1395

32- آقای علیرضا سبزعلی کاردار موقت از بهمن 1395 تا خرداد 1397

33- آقای محمدرضا حاج کریم جباری از خرداد 1397